Virtuali Vilniaus etninės kultūros centro paroda „Lietuviški šiaudiniai sodai”

You are currently viewing Virtuali Vilniaus etninės kultūros centro paroda „Lietuviški šiaudiniai sodai”

Vilniaus etninės kultūros centras pristato projektą „Virtualūs sodai kiekvienam“, skirtą vienai unikaliausių lietuvių paprotinės dailės rūšių – šiaudiniams sodams. Šis projektas – tai informaciją apie šiaudinius sodus talpinanti interneto svetainė www.sodai.eu bei joje įdiegta virtuali sodų galerija. Projektui vadovavo Eglė Kašėtienė.
Techninis projekto įgyvendinimas – UAB „URAGA“.
Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Nuoroda į parodą: https://gyvai.sodai.eu/

Pastaruoju metu vis labiau augant susidomėjimui šiaudiniais sodais, šiai tautodailės sričiai Lietuvoje skiriama nemažai dėmesio: rengiamos parodos, konferencijos, sodų rišimo mokymai, dirbtuvės, stovyklos, tačiau iki šiol informacija apie sodus virtualioje erdvėje nebuvo susisteminta. Vilniaus etninės kultūros centre dirbančiai Eglei Kašėtienei kilo mintis straipsnius, filmus ir kitą informaciją apie sodų tradiciją patalpinti vienoje visiems prieinamoje platformoje. „Nuo pat darbo Vilniaus etninės kultūros centre pradžios džiaugiausi, kad įstaiga, o ypač joje dirbanti Marija Liugienė [sodų rišėja – aut. past.], skiria daug dėmesio sodų rišimo tradicijai. Bėgant laikui supratau, kad siekiant šią tradiciją populiarinti ir pristatyti Lietuvai bei pasauliui būtina sukurti tokią svetainę, kurioje viskas apie sodus ir jų rišėjus sugultų po vienu stogu“, – sako projekto sumanytoja, Vilniaus etninės kultūros centro kultūrinių veiklų koordinatorė ir organizatorė Eglė Kašėtienė. Šiuo tikslu svetainėje www.sodai.eu talpinama informacija apie sodų rišimo papročius: skelbiami straipsniai, filmai ir naujienos apie renginius bei kitas su sodais susijusias aktualijas. Taip pat svetainė veikia ir kaip sodų rišėjų katalogas; čia pirmą kartą vienoje vietoje publikuojami net 66 šiandieniniai Lietuvos šiaudinių sodų kūrėjai bei jų kontaktai. Be viso to, inovatyviausia svetainės dalis – tai virtuali sodų galerija, kurioje trimatės kompiuterinės grafikos pagalba galima iš visų pusių apžiūrėti 28 skirtingus šiaudinių sodų modelius. Virtualios sodų galerijos kūrėjai, kuriems teko nelengva užduotis – atkurti 3D sodų modelius pagal originalių kūrinių nuotraukas, džiaugiasi galėję prisidėti prie šio projekto ir nematerialaus kultūros paveldo populiarinimo, pasitelkdami kompiuterines technologijas. „Tikimės, kad ši svetainė suteiks galimybę gilintis į unikalias mūsų krašto tradicijas ir iš arčiau pažinti stebuklinguosius sodus“, – sako techninis projekto įgyvendintojas, UAB „URAGA“ direktorius Andrius Gricius. Projektas „Virtualūs sodai kiekvienam“ yra viena iš Tautodailės metų minėjimo 2020 metais plano dalių. Šiuo projektu siekiama, jog informacija apie į Lietuvos nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauktą sodų rišimo tradiciją būtų prieinama visiems – tiek lietuviams, tiek ir mūsų krašto kultūra besidomintiems kitataučiams, tad šiuo tikslu puslapyje veikia ir angliška versija.