Tautodailininkių L. Meškaitytės Ir A. Krepštul darbų paroda GAMTOS GROŽIO PAKYLĖTOS

You are currently viewing Tautodailininkių L. Meškaitytės Ir A. Krepštul darbų paroda GAMTOS GROŽIO PAKYLĖTOS

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras ryžosi vykdyti didelį, regionui aktualų kultūrinį projektą, pavadintą „Šalčios žemė: praeitis atverta ateičiai“. Jo metu numatyta Šalčininkų rajone surengti dvi liaudies meno parodas. Pirmoji, jau eksponuota Jašiūnų dvaro sodybos svirne, sujungė dviejų panašaus ir labai sudėtingo likimo menininkių – žymiausios Mažosios Lietuvos savamokslės dailininkės, miniatiūrų tapytojos Lidos Meškaitytės (1927–1993) ir Vilniaus krašto tapytojos Anos Krepštul (1932–2007) – kūrybą. Antroji paroda, numatyta atidaryti rudenį, bus skirta įprasminti pirmąją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus ekspediciją – 1951 m. vykdytus muziejinius etnografinius tyrimus Poškonyse ir Dieveniškėse.


Lidą Meškaitytę ir Aną Krepštul – jautrios sielos menininkes – sujungė begalinė meilė gamtai ir kūrybos temų bendrystė. Fizinė negalia, sunkūs likimo išbandymai išlaisvino jose glūdėjusią kūrybinę potenciją, lėmė pasirinkimą gyvenimą įprasminti kūryboje. Ypatingu talentu pasižymėjusios menininkės kiekviena savaip matė ir išreiškė jas supantį pasaulį. Lida Meškaitytė mažai žinoma Šalčios krašte. Jos kūrinių eksponavimas ryškiai ir svariai atskleidžia menininkės kūrybos visumą ir sudaro galimybes ją labiau pažinti. Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje saugoma virš 700 Lidos Meškaitytės kūrinių, apimančių beveik penkių dešimtmečių kūrybinį laikotarpį nuo 1944 m. Aukštos meistrystės analogų Lietuvos mene neturinčios peizažinės miniatiūros yra savitos, nedidelio formato, atliktos autorine akvarelės technika. Dėl kūrinių trapumo joms eksponuoti reikalingos ypatingos sąlygos, todėl supažindinti žiūrovus su dailininkės kūryba naudojamos aukštos kokybės reprodukcijos. Ana Krepštul – viena žymiausių Vilniaus krašto dailininkių, kurios kūrybinis palikimas skaičiuojamas tūkstančiais. Muziejuje Tabariškėse (Šalčininkų r. sav.) eksponuojama tik maža dalelė dailininkės darbų. Daug jos kūrinių pasklidę po pasaulį, saugoma pas gimines, pažįstamus ir dar nebuvo eksponuoti. Jų parodymas visuomenei yra neabejotinai reikšmingas kultūrinis įvykis. Parodai Jašiūnų dvaro sodybos svirne, pasirinkus gėlių tematiką, buvo atrinkta dar niekur neeksponuotų menininkės piešinių ir keletas tapybos darbų. Nuostabaus grožio, šilti, aiškaus paprasto meninio vaizdo paslaptingų rožių, alyvų, trapių našlaičių, baltažiedžių narcizų ar paprastų lauko gėlelių piešiniai atspindi prigimtinę grožio pajautą ir subtilią menininkės sielą.

Paroda „Gamtos grožio pakylėtos“
2023 06 22 – 09 30
Jašiūnų dvaro sodybos svirnas (J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai)

Parodos rengėjai:
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Parodos kuratoriai:
Daiva Beliūnienė, Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Virginijus Jocys, Ilona Tunevič
Parodos partneris
Tabariškių kaimo bendruomenės centras „Tabariškės kaip nutapytos“
Projektą finansuoja:
Lietuvos kultūros taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybė