Paroda „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“

You are currently viewing Paroda „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras vykdo didelį regionui aktualų kultūrinį projektą, pavadintą „Šalčios žemė: praeitis atverta ateičiai“. Jo metu Šalčininkų rajone numatyta surengti dvi liaudies meno parodas. Pirmoji, jau eksponuota Jašiūnų dvaro sodybos svirne, sujungė dviejų panašaus ir labai sudėtingo likimo menininkių – žymiausios Mažosios Lietuvos savamokslės dailininkės, miniatiūrų tapytojos Lidos Meškaitytės (1927–1993) ir Vilniaus krašto tapytojos Anos Krepštul (1932–2007) – kūrybą. Antroji paroda, kuri pasitiks lankytojus spalio 6 d., įprasmins pirmąją Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus ekspediciją – 1951 m. vykdytus muziejinius etnografinius tyrimus Poškonių ir Dieveniškių apylinkėse.

Pirmosios Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus ekspedicijos liaudies menui tirti ir rinkti pradėtos rengti tuoj po Antrojo pasaulinio karo. Jos buvo daugiau žvalgomojo pobūdžio, o nuo 1951 m. prasidėjo rimtas nuoseklus darbas. Pirmąją stacionarinę ekspediciją tais metais muziejus surengė Poškonių ir Dieveniškių apylinkėse. Savo archajiška buitimi bei įdomiomis tarmės ir kalbos ypatybėmis šis dabar iš trijų pusių Baltarusijos supamas Lietuvos kyšulėlis visada masino tyrinėtojus.

Šiandien Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje saugoma apie 30 tūkst. vaizduojamojo ir taikomojo liaudies meno eksponatų, maždaug tiek pat kryžių, koplytėlių, kaimų kapinaičių, sodybų, įvairių buities dirbinių, audinių, drabužių ir t. t. nuotraukų ir negatyvų. Ekspedicijose išties daug fotografuota, piešta, braižyta, o didesnę senųjų rinkinių dalį sudaro ekspedicijose surinkti dirbiniai. Dalis šių eksponatų bus pristatyta parodoje „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“.

 

Paroda „Dieveniškių kraštas. 1951-ųjų ekspedicija“

2023 10 06–11 30

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centre (Vilniaus g. 48, Šalčininkai)

 

 

Parodos atidarymas 2023 m. spalio 6 d., 14.00 val.

 

Parodos rengėjai:

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus ir Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras

 

Parodos kuratoriai:

Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Daiva Beliūnienė, Žydrė Petrauskaitė, Ilona Tunevič

 

Projektą finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybė