Velykų mugė

You are currently viewing Velykų mugė

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

VELYKINĖ MUGĖ 2024

RANKDARBIŲ IR LIAUDIES MENO MUGĖS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Velykų mugės tikslus, vietą, laiką, dalyvius, organizatorius, registracijos tvarką.
II. TIKSLAI
2. Šalčininkų rajono gyventojų supažindinimas su tradicinio ir šiuolaikiško liaudies meno padėtimi ir kaimo amatais;
3. Skleisti autentiškų amatų ir liaudies kultūros tradicijas bendruomenėje, puoselėti etnokultūrinį paveldą;
4. Liaudies meno kūrybos puoselėjimas ir vystymas;
5. Suteikti galimybę liaudies kūrėjams ir amatininkams parduoti savo rankdarbius.

III. DATA IR VIETA
6. Renginio data: 2024.03.17
7. Renginio vieta: Jašiūnų dvaro sodybos svirnas – J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai, Šalčininkų rajonas
8. Renginio laikas: Nuo 10.00 iki 16.00
9. Pasiruošimo laikas: 2023.03.17 nuo 08.00 iki 10.00

IV. REGISTRACIJOS TVARKA
10. Mugėje gali dalyvauti tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai, kulinarinio ir tautinio paveldo atstovai, meistrų kūrėjų asociacijos nariai, dizaineriai, aksesuarų kūrėjai.
11. Norėdami prekiauti mugės metu, pateikite paraišką naudodamiesi registracijos forma. Velykų mugės anketa 2024
12. Gavę Jūsų registraciją, peržiūrėsime ar atitinkate visas žemiau nurodytas sąlygas. Dalyviai, neatitinkantys sąlygų, bus atmesti.
13. Vietą prekybai skiria Organizatorius.
14. Užsiregistravus ir persigalvojus dėl dalyvavimo renginyje, būtina pranešti el. paštu arba telefonu (salcininkumuge@gmail.com / +370 60804264) iki kovo 13 d.
15. Dalyvavimas mugėje nemokamas.
16. Mugės dalyviai atvyksta savo lėšomis.
17. Prekiavimo vietą įsirengia patys dalyviai. Vieta turi būti tvarkinga ir estetiška. Prekystaliai turi būti dengti staltiese iki žemės baltos spalvos staltiese arba natūralaus džiuto medžiaga.
18. Renginio vietoje elektra teikiama.
19. Iki 10.00 val. dalyvių transporto priemonės turi būti pašalintos iš Šalčininkų miesto parko teritorijos.
20. Mugės metu draudžiama naudoti plastikinius vienkartinius indus. Raginame rinktis popierinius indus ir kitas ECO alternatyvas.  

22. Pirmumas registruojantis ir ypatingos sąlygos skiriamos:
• tautinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems tautinio paveldo sertifikuotais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
• kulinarinio paveldo sertifikatus turintiems dalyviams ir prekiaujantiems kulinarinio paveldo ir tradiciniais gaminiais (tik pateikus sertifikato pažymėjimą);
• liaudies meistrams, tautodailininkams, turintiems tautodailininko ar liaudies meistro pažymėjimus (atsižvelgiant į jo išdavimo datą); ir prekiaujantiems savo darbo tautodailės ir dailiųjų amatų gaminiais;
• pavieniams liaudies meistrams, amatininkams, menininkams, norintiems prekiauti savo rankų darbo gaminiais bei atsiuntusiems gaminių asortimento nuotraukas el.paštu: salcininkumuge@gmail.com.
23. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra spręsti priimti ar nepriimti mugėje norinčio dalyvauti asmens.
24. Mugės dalyvių registracija ir išsamesnė informacija tel.: (8 600) 75764, elektroniniu paštu: salcininkumuge@gmail.com iki kovo 13 d.

V. PAPILDOMA INFORMACIJA
25. Dalyviai turi teisę teikti paslaugas, reklamuotis arba atlikti prekybą tik jiems paskirtame plote.
26. Mugės dalyvis registruojantis privalo pateikti tikslų prekių aprašymą.
27. Dalyviui neužėmus jam priklausančios vietos ir nepranešus apie vėlavimą iki 9.00 val., mugės Organizatorius turi teisę į jo vietą pastatyti kitą mugės dalyvį.
28. Mugės Organizatorius pasilieka teisę keisti dalyvio vietą dėl iškilusių nenumatytų aplinkybių.

VI. MUGĖS ORGANIZATORIAI
29. Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras
Rekvizitai:
Vilniaus g. 48, LT-17116 Šalčininkai
El.paštas salcininkai.kultura@gmail.com
Tel.: +370 (380)51 980
Sveitainė: www.salcininkaikultura.lt

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
30. Informacija apie mugę skelbiama Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro internetiniame puslapyje www.salcininkaikultura.lt