Dainavos laisvalaikio salė

        Visuotinai pripažinta tiesa – žmogus sotus ne tik duona kasdienine. Jam reikia ir dvasinės duonos, jam reikia linksmų švenčių, poilsio, pramogų, gražių tradicijų šeimoje. Dainavos laisvalaikio salė – vienas iš Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių, subūriantis kaimo bendruomenę ir užtikrinantis gyventojams turiningą laisvalaikio praleidimo būdą. 

        Dainavos laisvalaikio salės darbuotojai rūpinasi seniūnijos gyventojų kultūriniu užimtumu, įprasmina jų laisvalaikį, skatina meninę saviraišką. Saugo, skleidžia, perduoda iš kartos į kartą tautines vietos tradicijas.

        Dainavos laisvalaikio salėje vyksta valstybinės ir kalendorinės šventės, atmintinių datų minėjimai, įvairių kolektyvų koncertai, organizuojamos parodos. Kultūros įstaigoje veikia teatro ir šokių būrelis, taip pat mergaičių kvartetas. Tradiciniai Dainavos laisvalaikio salėje vykstantys renginiai: Senelių diena, Užgavėnės, Motinos diena,  šv. Andriejaus vakaronė, Kūčių vakaronė.     

 

Dainavos laisvalaikio salės vedėja Galina Stanislava Šimelevič

Adresas: Dainavos k., Sodų g. 85. 
Tel.: +370 380 47 747

El. paštas: dainava@salcininkaikultura.lt