Dieveniškių laisvalaikio salė

        Didelis teritorijos iškyšulys pietryčių Lietuvoje, vadinamas ,,Dieveniškių kilpa” gali sudominti ne vieną keliautoją savo gražiais kraštovaizdžiais, gatviniais kaimais, mitologiniais akmenimis, legendų keliais, turtinga krašto istorija, įdomia krašto kultūra.

        Dieveniškių laisvalaikio salė – tai vienas iš dvylikos Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro struktūrinių padalinių, kuris savo veikloje stengiasi išsaugoti Dieveniškių regiono kultūros vertybes. Organizuojant įvairius edukacinius užsiėmimus tokius kaip: Pažink savo kraštą, Dieveniškių krašto takais ir takeliais, Tradicinis kiaušinių marginimas vašku, Vilniaus krašto tradicijos, Audimo ir pynimo būdai, skleidžia informaciją apie krašto istoriją ir tradicijas.

 

        Vienas iš pagrindinių laisvalaikio salės tikslų yra tenkinti Dieveniškių seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius. 2013 m.  Dieveniškių laisvalaikio salė  buvo renovuota, atnaujinta materialinė bazė, salės scenos įranga, scenos apšvietimas ir įgarsinimo įranga, sudarytos tinkamos sąlygos  kultūrinei veiklai vystyti. Čia vyksta šokiai vyresniems žmonėms, diskotekos jaunimui, pažintiniai vakarėliai.

        Vyksta bendradarbiavimas su Dieveniškių A. Mickevičiaus ir ,,Ryto” gimnazijomis, organizuojant valstybines, kalendorines šventes. Dieveniškių jaunimas ir vaikai aktyviai dalyvauja jau tradiciniais tapusiuose renginiuose: Senelių šventė, Senjorų šventė. Taip pat yra glaudžiai bendradarbiaujama su Dieveniškių istoriniu regioniniu parku, Dieveniškių seniūnija, Šalčininkų rajono visuomenės sveikatos biuru. Visų įstaigų pagalba yra organizuojamos didžiausios seniūnijos tradicinės šventės – Užgavėnės ir Dieveniškių vasara.

        Dieveniškių laisvalaikio salėje vyksta Kūrybos dirbtuvėlės, kurių metu užsiėmimų dalyviai kuria įvairias kompozicijas iš gyvų arba sausų gėlių bei žolelių, taip pat organizuojami kiaušinių marginimo, advento vainikų pynimo ir kiti užsiėmimai, skatinantys žmonių kūrybingumą.

Dieveniškių laisvalaikio salės vedėja Teresa Plotnikova

Adresas: Vilniaus g. 1 A. ; Dieveniškės
Tel.: +370 380 54 393
El. paštas: dieveniskes@salcininkaikultura.lt