Centrum Imprez w Białej Wace

         Centrum Imprez w Białej Wace jest instytucją kultury, zorientowaną na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, otwarty na wymianę doświadczeń i partnerstwa, działający na rzecz kultury i integracji społecznej. Jest platformą, inkubatorem pomysłów umożliwiających realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych. Jest miejscem edukacji kulturalnej, rozwoju talentów i kreatywności.

        Misją Centrum Imprez jest pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, troska o zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez ich rozpoznawanie oraz inicjowanie, stymulowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych działań kulturalno – społecznych.

          Od 2015 r. z iniciatywy młodzieży oraz pracowników Centrum Kultury w Centrum Imprez w Białej Wace działa otwarta sfera młodzieżowa, gdzie młodzi ludzie mogą pędzać swój wolny czas poprzez udział w różnorodnych spotkania i imprezach bądź zwykłych rozmowach z rówieśnikach. Dzięki realizowanym projektom sfera wciąż się odnawia, coraz bardziej zachęcając młodzież do efektywnego spędzania czasu.

           W 2016 r. przy Centrum Imprez został utworzony zespół etnograficzny „Łałymka”.  Kierownik artystyczny zespółu jest prof. Gustaf Juzala- Deprati. W repertuarze zespołu są piosenki folklorystyne w języku litewskim i polskim. W 1998 r. w Centrum Imprez w Białej Wace powstało muzeum lokalne. Inicjatorką powstania muzeum jest pani Adele Zieniene. Muzeum posiada 3 sale- pracownia twórcza, ekspozycja historii miasta, ekspozycja gospodarstwa domowego.

Cele muzeum:

           Ożywienie tradycji i przekazenie ich młodszemu pokoleniu. Rozwijanie kreatywności, pewności siebie, niezależności poprzez gromadzenie, usupełnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego lokalnej miejscowości. 

          W muzeum oferuje działania mające na celu uczynienia z wartości muzeum żywej części kultury, pamięci historycznej i edukacji narodowej:

 • Lekcja poznawcza „Historia miasta
 • Program edukacyjny „Droga chleba”
 • Program edukacyjny „Droga lnu”       
 • Program edukacyjny „Tajemnice dawnych rzeczy”        
 • Program edukacyjny „Szkoła tkactwa”       
 • Tkanie pasów·         
 • Plecienie pasów         
 • Program edukacyjny „malowanie pisanek woskiem”        
 • Program edukacyjny „warsztaty ze św. Mikołajem”         
 • Własnoręcznie robione zabawki na choinkę         
 • Lekcja produkcji wiązanych lalek

Kierownik Centrum Imprez Robertas Kowgieris

Adres:  ul. Vilniaus 10,Biała Waka, tel. +370 (380) 43 183, e-mail.: baltojivoke@salcininkaikultura.lt