Centrum Imprez w Jaszunach

         Jaszuńskie Centrum Imprez znajduje się w malowniczej, historycznej miejscowości Jaszuny. Od wielu lat prowadzi aktywne kulturalne życie. Zadaniem ośrodka jest kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji kulturalnych, twórczości kulturowej, folkloru ludowego i artystycznego. Inspirowanie i organizowanie grup do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska. Prowadzenie zajęć zoorganizowanych i kółek zainteresowań. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, artystycznych i rozrywkowych. Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych. Koordynowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie starostwa Jaszuny.

          Jaszuńskie Centrum Imprez współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami Kultury na Litwie i poza granicami kraju- z Polską, z Białorusią. Nawiązana ścisła współpraca z gminami Kurzętnik i Zbójna (Polska), ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w Smerzynie Hufiec ZHP ,Pałuki’’. Poszukujemy osób i organizacji, którzy są zainteresowani współpracą, którzy odczuwają sentyment do ziemi Wileńskiej, do jej historii i teraźniejszości.

 

Przy Jaszuńskim Centrum Imprez działa Zespół Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”.

Kierownik Centrum Imprez w Jaszunach Maria Alencynowicz

Adres: ul. M. Balinskio 10; Jaszuny
tel. +370 (380) 35 240,
e-mail.: jasiunai@salcininkaikultura.lt