„Europejski Inkubator Kulinarny” na finiszu
Fundacja edukacyjno-sportowa reGeneracja wraz z Partnerami: Centrum Kultury w Solecznikach z Litwy oraz Fundacją Privada Centre i Energia z Hiszpanii realizuje międzynarodowy projekt „Europejski Inkubator Kulinarny. Dziedzictwo kulinarne, które łączy, inspiruje i rozwija” sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.
Głównym założeniem ww. projektu jest stworzenie oferty warsztatowej, która posłużyć ma do rozwijania zdolności osób dorosłych, seniorów, a także osób pracujących z nimi oraz skomponowanie zbioru przepisów kulinarnych, które będą efektem połączenia smaków trzech krajów i doświadczenia partnerów. Dzięki temu powstaną wcześniej nieopublikowane zdrowe kompozycje smakowe, wykorzystujące zasady „zero weste” i zdrowego odżywiania.
W tym celu grupy uczestników z Litwy, Hiszpanii i Polski wizytowali się wzajemnie i pracowali warsztatowo, aby efekty ich pracy już wkrótce rozpowszechnić na stronach internetowych Fundacji oraz w social mediach. Dlatego warto śledzić funpage Fundacji i Partnerów oraz funpage dedykowany projektowi: http://erasmus.eik.regeneracja.org.pl
Aby jeszcze bardziej wybrzmiała skala tego przedsięwzięcia 26 stycznia w sali konferencyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej w Ciechanowie, została zorganizowana konferencja podsumowująca zatytułowana „Międzynarodowo kulturalni”, na którą pozyskano dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta Ciechanów.
Była to okazja nie tylko do rozmów o naszych mazowieckich kulinariach, ale również do promocji miasta Ciechanów i integracji z lokalnymi mieszkańcami, bowiem na konferencji gościliśmy delegację z Litwy, zaś transmisja na żywo z wydarzenia pozwoliła uczestniczyć również hiszpańskiej grupie projektowej oraz pozostałym obserwatorom.
Wśród pozostałych uczestników spotkania byli, m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Ciechanów, reprezentanci jednostek samorządowych, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, edukatorzy pracujący z osobami dorosłymi, członkowie organizacji pozarządowych oraz seniorzy, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, regionalnego i zasobów z tym związanych.
Podczas konferencji była okazja do wysłuchania:
– prelekcji przedstawicielek Mazowieckiej Michy Szlacheckiej – kulinarnego szlaku Mazowsza
– prelekcji Dyrektor Banku Żywności w Ciechanowie Doroty Jezierskiej pt. „Społeczności nie marnują”, stanowiącej opis dobrych praktyk wdrożonych przez Miasto Ciechanów w zakresie idei „zero weste”;
– prelekcji Małgorzaty Iwańskiej dotyczącej tradycji kulinarnych, najczęściej spożywanych potraw w naszym regionie oraz zagadnień z dietetyki.
Pomiędzy powyższymi wystąpieniami, uczestnicy konferencji mieli przyjemność wysłuchania coverów w wykonaniu lokalnych młodych artystów, tj. zespołu „Kucanki”, który zrobił ogromne wrażenie na przybyłych gościach.
To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Fundację reGenerację i nie ostatni. Dlatego warto polubić fundacyjny profil na Facebooku i być na bieżąco.

 

Więcej na stronie: http://regeneracja.org.pl/erasmuseuropejski-inkubator-kulinarny/

Pojawiły się wyczekiwane rezultaty warsztatowych działań w ramach realizacji projektu „Europejski Inkubator Kulinarny. Dziedzictwo kulinarne, które łączy, inspiruje i rozwija.”
Zaraszamy do pobrania zbioru przepisów i metodologii innowacyjnej oferty warsztatowej:
🥗Zbiór przepisów kulinarnych polsko-hiszpańsko-litewskich:
📖Metodologia innowacyjnej oferty warsztatowej rozwijającej kompetencje osób dorosłych, seniorów i osób pracujących z nimi:
 
 
Treść akordeonu

Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja razem” (Szypliszki, Polska) wraz z Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego realizuje projekt „Do we live with reality or stereotypes?“ („Żyjemy rzeczywistością czy stereotypami?“) w ramach programu „Erasmus+”.  W projekcie, w dniach 29 września – 8 października w Bieszczadach w miejscowości Berezka, weźmie udział 20-osobowa grupa młodzieży zespołów pieśni i tańca „Solczanka” i „Solczanie” wraz z 20-osobową grupą młodzieży z Polski.

Podstawowym celem projektu jest promocja różnorodności kulturowej w obrębie jedności, chęć budowania szacunku i tolerancji wobec innych kultur. Cele te będą osiągane poprzez debaty, dyskusje, prezentacje, burze mózgów, poprzez środki artystyczne (np. taniec czy malowanie), gry i zabawy integracyjne, omawianie podobieństw i różnic kulturowych między naszymi krajami oraz między innymi krajami sąsiednimi. W ramach wyjazdu odbędą się wieczory integracyjne oraz wycieczki.