Sala Imprez w Dajnowie

Dajnowa

            Sala Imprez w Dajnowie jest jedną z placówek Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego.
Ośrodek kultury prowadzi wiele form działalności kulturalnej. Poprzez recitale i koncerty artystów i zespołów muzycznych, imprezy okolicznościowe, imprezy cykliczne, uroczystości związane z obchodami świąt państwowych przez konkursy i zabawy dla dzieci, koncerty dla młodzieży, po imprezy tematyczne nawiązujące do tradycji ludowych regionu. Realizując swoje zadania statutowe współpracuje z przedszkolami i szkołami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie rejonu solecznickiego.
             W ciągu roku placówka organizuje różne imprezy, angażuje wiele osób, zwłaszcza dzieci i młodzież i promuje ich udział w życiu kulturalnym. Zachowuje, rozpowszechnia, przekazuje tradycje krajowe i lokalne z pokolenia na pokolenie.
             

             Plan głównych wydarzeń oparty na: obchodach świąt kalendarzowych, upamiętnianiu dat, organizacji koncertów, występach grup amatorskich. Praca kulturalna to nie tylko wydarzenia. Działają trzy kółka; teatralne,taneczne i kwartet dziewczynek. Z powodzeniem odbywają się tradycyjne uroczystości – święto Babci i Dziadka, Zapusty, dzień Matki, impreza Świętego Andrzeja, Wigilia i wiele innych imprez.

Kierownik Sali Imprez w Dajnowie Halina Stanisława Szymielewicz

Adres: ul. Sodu 85; Dajnowa,
tel. +370 (380) 47 747
e-mail.: dainava@salcininkaikultura.lt