Sala Imprez w Gierwiszkach

          Sala Imprez w Gierwiszkach jest placówką kulturalną obejmującą swoim zasięgiem 32 wsie z terenu całego starostwa. Prowadzi działalność ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców, oferując zajęcia w kółkach zainteresowań, udział w tradycyjnych świętach kalendarzowych, zajęciach edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, obchodach pamiętnych dat, wieczorach tanecznych i innych. Podstawowym celem działalności jest umożliwienie jak najszerszej grupie społeczeństwa starostwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego na terenie starostwa oraz ożywiania lokalnych i regionalnych tradycji kulturowych. Sala Imprez w Gierwiszkach jest organizatorem różnorodnych imprez kulturalnych, cyklicznych i okolicznościowych o charakterze rozrywkowo – estradowym,  różnorodnych form edukacji kulturalnej.

Adres: ul. Šalčios 1;  Gierwiszki
tel.: +370 (380) 46 181
e-mail.: gerviskes@salcininkaikultura.lt