Sala Imprez w Janczunach

              Sala Imprez w Janczunach jest istotnym elementem w życiu kulturalnym miejscowej społeczności. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu tradycji i elementów narodowych. W Janczuńskiej Sali Imprez są stwarzane warunki do rozwijania państwowych, narodowych, etnicznych, religijnych, regionalnych wartości kulturalnych, które pełnią ważną role w procesie edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym. Sala Imprez w Janczunach jest głównym miejscem, gdzie toczy się życie mieszkańców starostwa Butrymańce. Tu odbywają się popularne spotkania tematyczne, różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży, przygotowywane są programy artystyczne, są organizowane obchody uroczystości kalendarzowych, pamiętnych dat, koncerty oraz inne inicjatywy społeczeństwa z dziedziny kultury. Pozwala to rozwijać talenty i zdolności mieszkańców, troszczyć się o zachowanie i ciągłość tradycji Rejonu Solecznickiego. 

              Pracownicy Sali Imprez w Janczunach prowadzą aktywną działalnosć na rzecz promocji kultury toteż corocznie organizowane są tradycyjne święta takie jak: „Zabawa Noworoczna”, „Święto Trzech Króli”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zapusty”, „Dzień Matki”, Święto Starostwa”, „Dzień Dziecka”, „Zabawa Świętojańska”, „Święto Michała”, „Andrzejki”, „Jasełka”. Są też obchodzone święta państwowe Litwy oraz solidarnie obchodzi się Święto Niepodległości Polski. Na Janczuńskiej scenie można podziwiać zespoły Rejonu Solecznickiego, zespoły z Polski i Białorusi. Do organizacji imprez pracownicy Sali Imprez starają się angażować dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w Janczunach i Butrymańcach.

Adres: ul. Mokyklos  23; Janczuny,
tel. +370 (380) 39437
e-mail.: janciunai@salcininkaikultura.lt