Sala Imprez w Kamionce

           Sala Imprez w Kamionce jest jest jedną z aktywnie działających jednostek kulturalnych rejonu solecznickiego. Placówka kulturalna Wciąż się rozwija – oprócz bardzo wielu imprez realizowanych w ciągu roku poszerza ofertę o nowe propozycji tematyczne cieszących się dużym powodzeniem. W Sali Imprez w Kamionce są organizowane imprezy poświęcone świętom kalendarzowym, obchodzone są święta państwowe, organizowane wieczory taneczne, imprezy dla dzieci i młodzieży, wystawy, warsztaty.

           Do głównych zadań placówki należy organizacja czasu wolnego mieszkańców starostwa Kamionka, upowszechnianie lokalnej kultury. Zadaniem placówki kulturalnej jest  pozyskanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach kulturalnych i imprezach. Rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Starostwa Kamionka. 

            Prowadzenie różnych form edukacji kulturowej i wychowania poprzez sztukę. Promowanie lokalnego rękodzieła i dorobku artystycznego. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi. Organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Kierownik Sali Imprez w Kamionce Janina Woroniecka

Adres: ul. Senoji 4; Kamionka,
tel.: +370 (380) 43797
e-mail..: akmenyne@salcininkaikultura.lt