Rūdninkų laisvalaikio salė

Istorija :

        Rūdninkų kaimas yra bene didžiausias kaimas Šalčininkų rajone. Pirma kultūros įstaiga kaime buvo įsteigta 1953 metais. Iš pradžių pastatytame kaimo centro pastate įsikūrė biblioteka ir skaitykla. 1956 metais įstaiga išplėtė savo kultūrinę veiklą, skatindama krašto kultūros ugdymą ir puoselėjimą, daug dėmesio skirdama švietėjiškai, edukacinei, pramoginei, meno megėjų veiklai, sporto ir rekreacinės veiklos sklaidai. 1965 metais kultūros centras gavo kultūros namų statusą, o 1990 metais pavadintas pramogų sale.

        2014 metais buvo įvykdytas projektas „Rūdninkų laisvalaikio salės kapitalinis remontas“. Realizuojant projektą atliktas pastato stogo ir fasado remontas, pakeistos grindys, atnaujintos sienos, įrengta kanalizacija ir šildymo sistema, sutvarkyta elektros instaliacija, pakeistos durys.

Laisvalaikio salė šiandien:
Rūdninkų laisvalaikio salė – tai Šalčininkų kultūros centro struktūrinis padalinys. Įstaigos veikla yra daugiafunkcinė. Rūdninkų gyventojai gali didžiuotis nuostabia laisvalaikio sale.
Šiuo metu Rūdninkų laisvalaikio salės veikloje daug dėmesio yra skiriama Rūdninkų kaimo istorijos garsinimui. Čia veikia ilgalaikės parodos, teikiančios informaciją kaimo gyventojams ir besidomintiems Rūdninkų kaimo istorija.

Pagrindiniai Rūdninkų laisvalakio salės uždaviniai:
– atlikti daugialypę veiklą kultūrinio švietimo srityje;
– išsaugoti ir puoselėti liaudies kultūros tradicijas bei sukauptų kultūros vertybių visumą;
– rūpintis krašto kultūros ugdymu ir puoselėjimu;
– organizuoti gyventojų kultūrinį aptarnavimą, įprasminti jų laisvalaikį;
– suteikti galimybę kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir poreikius dalyvauti kultūros vertybių kūrimo procese;
– kultūros vertybių rinkimas, vystymas, dokumentavimas ir apsauga.

Rūdninkų laisvalaikio salė yra atvira jaunimui, pagal galimybes yra organizuojami jaunimo vakarai, šokiai, darbo dienomis organizuojami stalo žaidimai.

Tradiciniai renginiai ir šventės:

  • Senelių šventė
  • Šv.Valentino diena
  • Velykinės pramogos
  • Šeimos šventė
  • Spanguolių šventė
  • Andrejaus vakaronė
  • Naujametiniai žaidimai vaikams
  • Kalėdiniai susitikimai.

 

Adresas: Rūdninkų k., Bažnyčios g. 8.
Tel.: +370 380 47 936
El. paštas: rudninkai@salcininkaikultura.lt