Dainų ir šokių ansamblis
ZNAD MEREČANKI

Ansamblio vadovė: Marja Alencinovič

El. paštas: znadmerecanki@salcininkaikultura.lt
Tel. +370 (380) 35 240 

Choro vadovė: Natalja Godovščikova
Kapelos vadovas: Aleksandr Godovščikov
Choreografė: Aleksandra Godovščikova

Ansamblio adresas: Jašiūnų pramogų centras (M. Balinskio g. 10, Jašiūnai)

           Dainų ir šokių ansamblis „Znad Merečanki” buvo įkurtas 1995 metais Jašiūnų miestelio bendruomenės iniciatyva. Ansamblio įkūrėja ir pirmoji jo vadovė yra Marja Alencinovič. Ansamblyje šiuo metu yra 64 nariai. Ansamblį sudaro suaugusiųjų vokalo grupė ir trys vaikų šokių grupės. Pirmąja ansamblio choro vadove tapo Natalja Godovščikova, kuri šias pareigas vykdo iki šiol. Nuo 1998 metų savo veiklą pradėjo pirmoji šokių grupė. Nuo 1999 metų ansamblio choreografė yra Aleksandra Godovščikova. Ansamblio repertuarą sudaro lenkų tautiniai šokiai: polonezas, mazur, krakoviak, kujawiak, taip pat inscenizacijos ir Vilniaus krašto bei įvairių Lenkijos regionų liaudies dainos. Savo repertuare ansamblis pristato Vilniaus, Lublino, Lovičo, Kurpių ir Žešovo kraštų folklorą. Ansamblis užkariavo daugelio širdis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ansamblis ne vieną kartą dalyvavo rajoninėse, respublikinėse, tarptautinėse ir vietinėse mėgėjiškos meninės kūrybos peržiūrose, festivaliuose, konkursuose. Kolektyvo narius puošia spalvingi tautiniai rūbai, atspindintys Lenkijos, Lietuvos regionus ir Vilniaus kraštą. Ansamblis daug kartų atstovavo savo seniūniją rajono šventėse, savo meninį lygį demonstravo visame Vilniaus krašte, taip pat Baltarusijoje, Vokietijoje. Ypač didelio pasisekimo sulaukia ansamblio pasirodymai Lenkijos scenose, dažniausiai kolektyvas vyksta į Lomžos, Varšuvos, Gožuv Vielkopolski, Police, Plonsko, Plocko, Torunės, Olštyno, Čenstakavo, Kuraškuv, Vroclavo, Poznanės ir kt. miestus.

          Ansamblis dalyvavo daugelyje festivalių: „Daina prie Šalčios“, „Daina prie Neries“, „Vilnijos vainikas“, „Kwiaty Polskie“, „Pamiežžo Daina“, Tarptautinis festivalis „Kultūrų sankirtoje“, „Lenkijos Kurpių Kultūros Festivalis“, „Kalėdinių pasirodymų peržiūra“, „Tarptautinė Folkloro Mugė Unguroje“, „Tarptautinis Folkloro Festivalis Rybnike – Nuotykis 2017“, „Liaudies Kultūros Festivalis – Ruvnianka“, „Festivalis-Kresoviana“, „Partnerių miestų Liaudies Kultūros Festivalis“, „Sakralinės dainos Festivalis Lapy“, Festivalis „Polonezas“ Slonime – Baltarusijoje, „Pakraščių Kultūros Festivalis Mrongove.

          Ansamblio pasiekimų sąskaitoje – daug diplomų ir laimėjimų, tarp jų – medalis „Už lenkiškų tradicijų puoselėjimą Lietuvoje”. 2003 metais gavo aukščiausią įvertinimą iš Lenkijos Kultūros Ministro festivalyje Mrongove.

          Šokių grupė jau 4 metus iš eilės yra festivalio „Polonezas” Slonime (Baltarusijoje) sėkminga dalyvė ir kasmet parveža namo aukščiausią įvertinimą  – I vietą. Ansamblis nuolat pildo ir tobulina savo repertuarą.